Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Zakres prac związany z oznakowaniem wyrobów budowlanych znakiem CE

 1. Ocena wyrobu w zakresie rozporządzenia CPR 
 2. Ocena wyrobu w zakresie norm Europejskich EN i krajowych PN
 3. Klasyfikacja wyrobu pod kątem wyboru właściwego systemu oceny zgodności
 4. Ocena systemu Zakładowej Kontroli Produkcji lub jej przygotowanie
 5. Wybór optymalnej ilości próbek do badań mając na uwadze wymagania danej normy i ich interpretacje przez poszczególne laboratoria
 6. Wybór jednostki notyfikowanej lub akredytowanej do przeprowadzenia oceny wyrobu pod kątem dostępności , kosztów i wymagań danych jednostek
 7. Udział w audycie lub pośredni nadzór nadzór nad jego przebiegiem 
 8. Ocena raportu końcowego z audytu i monitorowanie procesu wydawania certyfikatu przez daną jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną
 9. Wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności na wyroby nie będące wyrobami budowlanymi zgodnie z dyrektywą a posiadające normę zharmonizowaną np. beton  lub będące w systemie oceny 4.  
 10. Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych
 11. Otworzenie stałej linii konsultacyjnej dla klientów,  którzy już skorzystali z naszych usług 

Spis przepisów i wymagań prawnych

 • Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5)

Ważna uwaga:

 • Uznaje się  za nadające się do stosowania w budownictwie wyroby budowlane nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, które zostały wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych),

Komentarze i spostrzeżenia naszych ekspertów

Najczęściej popełniane błędy

 • Brak dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Brak wymaganych badań
 • Niewłaściwe oznaczenie wyrobu i i brak deklaracji właściwości użytkowych 

Wyroby które najczęściej są źle oznakowane ( na podstawie analiz z ostatnich 3 lat)

 • Wyroby do wznoszenia murów,
 • Wyroby do izolacji cieplnej (w tym systemy i zestawy z wyprawami tynkarskimi), -
 • Membrany,
 • Wyroby do kanalizacji,
 • Okna i drzwi i wyroby związane

Na podstawie naszych spostrzeżeń , można stwierdzić że przy produkcji materiałów budowlanych na rynek lokalny i dla odbiorców indywidualnych najczęściej występują uchybienia w zakresie braku właściwego oznakowanie wyrobów w tym też brak odpowiednich badań ich jakości.