Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Zakres prac związany z oznakowaniem środków ochrony osobistej znakiem CE

 • Klasyfikacja wyrobu pod kątem wymagań dyrektywy 89/686/EWG i innych dyrektyw powiązanych 
 • Analiza ryzyka wyrobu w zakresie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i jego kategoryzacja 
 • Ocena poziomu spełnienia wymagań zawartych w normach zharmonizowanych
 • Wybór ścieżki oceny środków ochrony osobistej ( samodzielnie lub z udziałem jednostki notyfikowanej)
 • Analiza dokumentacji technicznej 
 • Wybór jednostki badawczej i nadzór nad przygotowaniem próbek do badań typu WE lub/i kontroli jakości produkcji seryjnej
 • Pomoc w sporządzeniu deklaracji zgodności WE wraz z informacją na opakowaniu 
 • Wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności dla wyrobu kategorii I o "prostej konstrukcji " np. okulary przeciwsłoneczne
 • Otworzenie stałej linii konsultacyjnej w zakresie oznakowanego wyrobu

Spis przepisów i wymagań prawnych

 • Zakres wymagań dotyczących projektowania i wytwarzania środków ochrony indywidualnej określa dyrektywa 89/656/EWG oraz dyrektywa 89/686/EWG. Dyrektywy te określają zakres, kryteria i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Postanowienia obu dyrektyw zostały przyjęte w polskim prawie.
 • ​Podstawowe zasady obowiązujące w systemie oceny zgodności zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( postanowienia tej ustawy weszły w życie 1 stycznia 2003r). Natomiast zasady dokonywania oceny zgodności dla środków ochrony indywidualnej zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

Podstawowe informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej (osobistej) 

 • Interpretacja postanowień Dyrektywy 89/686/EWG w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Przewodnik

Komentarze i spostrzeżenia naszych ekspertów

Najczęściej popełniane błędy w zakresie wprowadzania do obrotu zabawek 

 • braku instrukcji użytkowania w języku polskim lub niektórych informacji w jej treści,
 • braku w deklaracji zgodności daty jej sporządzenia i oświadczenia, ?że nowy środek ochrony indywidualnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia /dyrektywy 89/686/EWG?,
 • nieprzestrzeganiu przez producentów deklarowanej normy zharmonizowanej,
 • braku znaku zgodności CE.