Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Zakres prac związany z oznakowaniem maszyn znakiem CE

 1. Ocena wyrobu w zakresie dyrektywy maszynowej Dyrektywa 2006/42/WE
 2. Ocena wyrobu w zakresie norm Europejskich EN i krajowych PN 
 3. Ocena ryzyka bezpieczeństwa maszyn w zakresie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i przepisów BHP
 4. Ocena dokumentacji technicznej oraz wykonanych lub dostarczonych badań 
 5. Wybór jednostki notyfikowanej lub akredytowanej do przeprowadzenia oceny wyrobu pod kątem dostępności , kosztów i wymagań danych jednostek badawczych 
 6. Sporządzenie deklaracji godności WE i oznakowanie maszyn znakiem CE
 7. Wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności na wyroby nie podlegające ocenie przez jednostki notyfikowane lub inne przepisy prawne
 8. Otworzenie stałej linii konsultacyjnej dla klientów,  którzy już skorzystali z naszych usług 

Spis przepisów i wymagań prawnych

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.
 • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Ważna uwaga:

MD 2006/42/WE bardziej precyzyjnie niż obecna specyfikuje maszyny i urządzenia, których nie obejmuje. Rozszerza zakres maszyn wyłączonych o:

 • elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczane przez producenta oryginalnej maszyny,
 • maszyny przeznaczone do celów badawczych w laboratoriach,
 • wyposażenie elektryczne niskonapięciowe objęte dyrektywą LVD 73/23/EWG (AGD, sprzęt informatyczny, audiowizualny i biurowy, aparatura rozdzielcza i sterownicza, silniki),
 • sprzęt elektryczny wysokiego napięcia (aparatura rozdzielcza i sterownicza, transformatory).
 • Nowa MD rozszerza listę maszyn podwyższonego ryzyka (zał. IV) oraz elementów bezpieczeństwa (zał. IV i V) podlegających zaostrzonym rygorom certyfikacyjnym.

Komentarze i spostrzeżenia naszych ekspertów

Najczęściej popełniane błędy w zakresie oceny zgodności maszyn

 • brak oznakowania CE
 • nieprawidłowe oznakowanie CE
 • brak wymaganej instrukcji,
 • nieprawidłową wymaganą instrukcję,
 • brak wymaganych ostrzeżeń,
 • nieprawidłowe wymagane ostrzeżenia.