Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Doradztwo w zakresie CE

 1. Zdefiniowanie przeznaczenia wyrobu
  Określenie przeznaczenia wyrobu, co przełoży się na decyzję, która z dyrektyw lub rozporządzeń krajowych ma zastosowanie do danego wyrobu.
   
 2. Przeprowadzenie klasyfikacji wyrobu
  Określenie jak wyrób jest klasyfikowany zgodnie z regulacjami prawnymi, np. wyroby medyczny czy farmaceutyczny.

   
 3. Określenie właściwej procedury oceny zgodności
  W zależności od klasyfikacji wyrobu określa się udział jednostki Notyfikowanej i/lub akredytowanej w ocenie zgodności wyrobu. Rola jednostki może polegać na przeprowadzeniu badania typu wyrobu, oceny dokumentacji projektowej i/lub auditowi systemu zarządzania jakością. Procedura oceny zgodności jest uzależniona od ryzyka stosowania danego wyrobu. Im wyrób bardziej niebezpieczny tym procedura oceny zgodności bardziej restrykcyjna.

   
 4. Przygotowanie dokumentacji technicznej
  Producent jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji technicznej dla każdego typu wyrobu. Dokumentacja powinna zawierać: opis wyrobu, dokumentację projektową, przywołane normy i aprobaty, opis rozwiązań przyjętych, w celu spełnienia wymagań zasadniczych, analizę ryzyka, raporty z przeprowadzonych badań, etykiety i instrukcje użytkowania.
  Odpowiednio, każdy wyrób musi spełniać wymagania określone w odpowiednich dyrektywach. Jako pomoc w procedurze oceny zgodności muszą być przedstawione dowody spełnienia wymagań bezpieczeństwa i zgodności technicznej.

   
 5. Przygotowanie do badania typu EC lub oceny projektu wyrobu
  Dla określonych wyrobów producent musi podjąć decyzję o przeprowadzeniu procedury badania typu EC lub decyzję o przeprowadzeniu oceny dokumentacji projektu wyrobu (design dossier). W tym procesie doradzamy i wybieramy laboratoria, które przetestują dany wyrób i ocenią jego dokumentację lub projekt.

   
 6. Wdrożenie procedury oceny zgodności (Wystawienie deklaracji zgodności)
  Wdrożenie procedury oceny zgodności polega na przygotowaniu wszelkich dokumentów potrzebnych do oznakowania wyrobu znakiem CE i wystawienia przez klienta deklaracji zgodności. W zależności od rodzaju danego wyrobu w tym etape uczestniczy także jednostka notyfikowana.

Oznakowanie wyrobów

Wyroby budowlane

Zabawki

Środki ochrony indywidualnej

Wyroby medyczne

Wyroby elektryczne

Dyrektywa maszynowa