Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Wzór certyfikatu

Dla wyrobów objętych dobrowolną oceną strony trzeciej , oferujemy następujący certyfikat oceny wyrobu. 

Regulamin certyfikacji

Certyfikat Zgodności Wyrobu wydawany jest na trzy lata na podstawie zleconego audytu wyrobu. Oceny wyrobu dokonuje jedynie kompetentny audytor posiadające uprawnienia w danym zakresie certyfikacji wyrobów i będący zarejestrowanym audytorem w Europejskiej Organizacji Audytorów www.erca.eu w której TQMC s.c jest członkiem. Certyfikat Zgodności jest nieodłącznym elementem oferty i jest wydawany każdorazowo po odbytym przez u klienta audycie.  

Zakres audytu obejmuje:

  • ocenę techniczną dokumentacji wyrobu i technologię produkcji 
  • sprawdzenie procesu nadzoru nad utrzymaniem bezpieczeństwa i jakości wyrobu 
  • ocenę raportu z badań oraz/lub niezbędnych kalkulacji związanych zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa wyrobu 
  • oceną spełnienia wymagań w zakresie przepisów ochrony środowiska np RoHS

Ocena końcową w formie raportu końcowego wystawia audytor,  który działając  w imieniu TQMC s.c  jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu zgodności.  

Certyfikat Zgodności Wyrobu może być przedłużony na następne trzy lata gdy:

  • warunki produkcji i parametry techniczne wyrobu nie ulegną zmianie
  • klient zgłosi chęć przedłużenia Certyfikatu Zgodności przynajmniej 14 dni wcześniej przed datą jego wygaśnięcia 
  • zgodzi się na uiszczenie opłaty certyfikacyjnej w symbolicznej kwocie 200 zł 

W przypadku,gdy jeden z powyższych punktów nie zostanie spełniony ważność certyfikaty wygasa zgodnie z datą na certyfikacie. Ponowna wydanie certyfikatu będzie możliwie po ponownym audycie wyrobu.