Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Ekspertyzy produktowe CE

Cel ekspertyzy

Celem przeprowadzanej ekspertyzy jest określenie czy wyrób podlega oznakowaniu CE i czy spełnia warunki wprowadzenia na rynek Polski i UE. 

Ekspertyza przeznaczona jest dla klientów którzy:

 • planują produkcję i sprzedaż wyrobów w UE 
 • import wyrobów pod nazwą producenta OEM , (np.  z Ukrainy)  
 • import i sprzedaż wyrobów pod własną marką korzystając z procedury OBL ( Own Brand Labeling) (np. z Chin)
 • zastanawiają się nad zmianą przeznaczenia wyrobu ( np. na zabawkę , wyrób medyczny) 
 • nie są pewni czy wyrób jest wyrobem podlegającym oznakowaniu CE  jeżeli tak to pod jaką dyrektywę wyrobów mogą podlegać,  
 • poszukują uzasadnienia i potwierdzenia kwalifikacji wyrobu dla urzędów administracji państwowej ( np. Urząd celny )   

Zakres ekspertyzy

Zakres ekspertyzy obejmuje: 

 • Ocena wyrobu pod względem przeznaczenia i sposobu działania,
 • Określenie czy wyrób podlega pod definicje wyrobu podlegającemu oznakowaniu CE,
 • Analiza praktyki klasyfikacji wyrobu w Polsce, EU i USA (gdy dany wyrób był wprowadzony na dane rynki) która jest szczególna istotna w przypadku wyrobów granicznych ( borderline) 
 • Warunki jakie wyrób musi spełnić aby był wyrobem bezpiecznym i spełniającym podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
 • Określenie ścieżki postępowania przy ocenie zgodności danego wyrobu,
 • Określenie standardów i wytycznych  jakim może podlegać wyrób,
 • Określenie sposobów przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu,
 • Szacowane koszty całej procedury oceny zgodności wyrobu od pomysłu do oznakowania wyrobu znakiem CE
 • Określenie ścieżki dystrybucyjnej najbardzej korzystanej dla klienta

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Produkt ekspertyzy

Wynikiem ekspertyzy jest raport 

 • Raport zawiera pełne uzasadnienie wraz z dokumentami odniesienia ( normy, dyrektywy, rozporządzenia, interpretacje ) 

Wymagane informacje 

 • Ekspertyza może być dokonana na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej producenta /importera lub przekazanych dokumentów wyrobu. Istnienie również możliwość bezpośredniego kontaktu w producentem ( z naszej strony )  w celu kompletacji niezbędnych dokumentów do wykonania ekspertyzy.  

Korzyści z przeprowadzonej ekspertyzy

Raport z przeprowadzonej ekspertyzy to rzetelna, obiektywna ocena zgodności wyrobu z wymaganiami UE:

 • służy jako dokument potwierdzający przyjętą kwalifikację wyrobu np Urząd celny ?
 • stanowi element negocjacyjny w przypadku dostawców  (badania, audyt)?,
 • jest dokumentem warunkującym zakup danego wyrobu ?