Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Wyroby objęte badaniami

  • ochrony głowy
  • ochrony oczu
  • chroniące ręce
  • chroniące organizm
  • chroniące nogi

Zakres oferowanych badań

Ocenę zgodności przez wybraną jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 89/686/EWG ustanawiającej wymagania techniczne dla środków ochrony indywidualnej.

Ocena pierwszej kategorii wyrobów
W przypadku prostych środków ochrony indywidualnej pierwszej kategorii wystarczająca jest oceny zgodności wykonana przez producenta lub importera. Akredytowane laboratorium, lub jednostka certyfikująca może wykonać badania lub ocenę wyrobu. Jednostaka notyfikowana (NB) nie wykonuje takiej oceny.

Ocena drugi i trzeci kategorii wyrobów
Druga kategoria wyrobów wymaga od producenta lub importera (przed wprowadzeniem do obrotu wyrobu) przeprowadzenia oceny zgodności środków ochrony indywidualnej (badania typu WE) przez jednostkę notyfikowaną.

Trzecia kategoria , producent lub importer, przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu musi zarówno przeprowadzić badania typu ( przez jednostkę notyfikowaną) jak i dokonywać regualrnych przeglądów produkcji produkowanych środków ochrony indywidualnej.

Usługi związane

Oferujemy przeprowadzenie badań i całościowej oceny zgodności wyrobu oraz :

  • Certyfikację systemów zarządzania (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
  • Kontrole techniczne -statystycznego doboru próby, świadectwa kontroli
  • Ekspertyzy prawne