Skontaktuj się
Infolinia 22 300 54 30
ZnakCE.eu Marka TQMC
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.(22) 300-54-30,31,32
fax: (22) 398-75-69
e-mail: biuro@tqmc.pl

Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 -16.00
* - pola wymagane

Wyroby objęte badaniami

Oferujemy badania chemiczne zwłaszcza w dziedzinie polimerów (tworzyw sztucznych, elastomerów i żywic termoutwardzalnych), materiałów gumowych, dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, itp.

Zakres oferowanych badań

Badania właściowość fizyko-chemicznych

 • Zabawki z tworzyw sztucznych i gumy
 • Kolor
 • zapach
 • wrzenia
 • temperatura topnienia
 • temperatura zapłonu
 • Gęstość
 • Zmienności
 • rozpuszczalność w wodzie
 • rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

Analizy Chemiczne

 • chemikaliów czystości
 • identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji organicznych i nieorganicznych i materiałów
 • sensoryczna
 • analizie chromatograficznej substancji organicznych
 • analiza widmowa
 • Analiza elementu

Kalibracja sprzętu

 • chromatografii gazowej i płynnej
 • spektrometria absorpcji atomowej, spektrometria z indukcyjnie sprzężoną plazmą
 • X-spektrometrii fluorescencyjnej ray
 • spektroskopii w podczerwieni
 • Analiza elementu węgla (analizator TOC)
 • Spektroskopia UV-VIS
 • grawimetria, analiza miareczkowa
 • mikroskopia, analiza obrazu

Usługi związane

 • Ocena zgodności zgodnnie z dyrektywami europejskimi
 • Konsultacje techniczne
 • Certyfikacja systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • Kontrole techniczne