Wyszukiwarka norm

Badania wyrobów na znak CE

Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami UE

Ocena na wyrobu obejmuje pełen audyt w zakresie oceny zgodności ( oznakowanie CE) wyrobów produkowanych w Polsce, w UE i oraz poza nią ( np. Chiny).

Audytu wyrobu obejmuje następujące zagadnienia: 

  • określenie warunków dopuszczenia do obrotu wyrobu (wykaz dyrektyw)
  • kwalifikacje wyrobu po kątem oceny zgodności i sposobu przeprowadzenia badań
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny zgodności 
    (np. Księga Zakładowej Kontroli Produkcji)  
  • wybór jendostki akredytowanej lub notyfikowanej biorąc pod uwagę koszt. czas, jakość usług
  • reprezentowanie klienta przed jednostką akredytowaną lub notyfikowaną  
  • nadzór nad prawidłową realizacją usług badań i certyfikacji  

Zapraszamy do współpracy

© 2002-2015 znakCE.eu - Oznakowanie CE